เยี่ยมชมเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา

เยี่ยมชมเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา เมืองมะละกาเป็นเมืองหลวงของรัฐมะละกาที่มีการสะกดคำว่าเมืองมะละกา ได้รับการยกย่องว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกซึ่งเมืองนี้ยังคงรักษาอิทธิพลของอาณานิคมโปรตุเกสและชาวดัตช์รวมถึงมรดกของมาเลย์และเปรานากัน เรียกว่า Baba-Nyonya คน Peranakan เป็นลูกหลานของแรงงานข้ามชาติชาวจีน

ที่มาถึงหมู่เกาะมาเลย์ในที่สุดแต่งงานกับผู้หญิงในท้องถิ่นและกลมกลืนกับศุลกากรของหลังสร้างวัฒนธรรมย่อยของตัวเองและอาหาร พิพิธภัณฑ์Baba และ Nyonya Heritage Museum ที่สวยงาม มีข้อมูลเชิงลึกที่ดีในประวัติศาสตร์นี้

Comments have been closed/disabled for this content.