มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

แม้หลายปีของคำเตือนว่าผู้สูงอายุไม่ควรใช้ยาระงับความรู้สึกที่ทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตการศึกษาใหม่เผยให้เห็นว่าแพทย์ดูแลหลักยังคงสั่งซื้อพวกเขาบ่อยครั้งและตรงไหน แผนที่ออกจากเขตตามเขตการศึกษาแสดงให้เห็นความหลากหลายในใบสั่งยาของยาเสพติดที่เรียกว่าเบนโซ บางมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ตอนล่าง

และชนบทของตะวันตกมีระดับยา sedative ถึงสามเท่าในขณะที่คนอื่น ๆ การศึกษายังชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่ระดับของผู้ป่วยแต่ละราย: ผู้ให้บริการปฐมภูมิบางรายได้รับยา sedatives มากกว่าผู้ที่เป็นเพื่อนมากกว่า 6 ครั้ง ยาที่มีความเข้มสูงเช่นยา Xanax, Ativan และ Valium มีแนวโน้มที่จะเป็นยาที่มีความเข้มข้นสูงในยาแก้ปวด opioid มณฑลที่มียา sedative ที่รุนแรงที่สุดยังมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ต่ำกว่าประชากรที่มีการศึกษาน้อยลงและอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นการศึกษาพบว่า พวกเขายังทับซ้อนกับแผนที่อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงยาแก้ปวด opioid ในเขตระดับสูงด้วย

Comments have been closed/disabled for this content.