พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง

ปัญหาพฤติกรรมในคนหนุ่มสาวที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมผิดปกติ อาจเกิดจากความแตกต่างในการเดินสายสมองที่เชื่อมโยงศูนย์อารมณ์ของสมองเข้าด้วยกัน ความผิดปกติของพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นประมาณ 1 ใน 20 และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในการส่งต่อบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

มันเป็นลักษณะที่หลากหลายของพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือก้าวร้าวเช่นป่าเถื่อนการใช้อาวุธและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น มันมักจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติอื่น ๆ เช่นโรคสมาธิสั้น (ADHD), ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า สาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติทางพฤติกรรม ความคิดที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นที่เข้าใจกัน แต่นักวิทยาศาสตร์ในศูนย์สุขภาพสมองของมนุษย์และสถาบันสุขภาพจิตพบว่ามีความแตกต่างที่โดดเด่นในสีขาว เส้นทางเดินเรื่อง (การเดินสายโครงสร้างสมอง) ในหมู่คนหนุ่มสาวที่มีอาการ

Comments have been closed/disabled for this content.